จับผิดพฤติกรรมคนรักด้วยเครื่องติดตาม ตอนที่ 1

00305_llvgn_zpsf332315c

คนที่ได้ทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตคือคนรวย ไม่มีใครที่มีเงินไม่มากแล้วจะได้ทุกอย่างที่ต้องการ ชีวิตของคนเราซับซ้อนมาก แม้กระทั่งคนธรรมดาๆ ก็ยังต้องการเงินมากมายเพื่อใช้ในการเติมเต็มชีวิต ช่วยไม่ได้ที่ใครๆก็อยากมีอยากเป็นกันทั้งนั้น ความสำเร็จในชีวิตวัดได้จากการที่ได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น ซึ่งก็ต้องใช้ตัวช่วยนั้นเอง เชรหัสศาสตร์สู่ฅวา  รารวยและถ้าไม่มีเงินก็ต้องอด เพราะฉะนันศาสตร์แห่งความรำรวยจึงเป็นความรู้ที่’จำเป็น’ที่สุดคนเราจะพฒนาได!น่ว่าทางดานร่างกาย จิตใจหรือว่าจิตวิญญาณก็ตัองมีตัวช่วยทั้งนั้นและในสังคมฃองเรา ใม่มีเงินก็แปลว่าใม่มีตัวช่วยไม่ผิดอะไรที่อยากจะรวย ก็แค่อยากนชีวิตที่ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว เครื่องดักฟังโทรศัพท์มือถือ ใครที่ไม่อยากอยู่อย่างสบายๆถือว่าเป็นคนแปลก เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากได้เงินมาซื้อทุกอย่างที่ต้องการก็ผิดปกติคนเราอยู่ด้วยเหตุผลสามประการคือ อยู่เพื่อร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณ ทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตก็ไม่สมบูรณ์ เราใช้วัตถุในการเติมเต็มช้จิต เพราะฉะนั้นมันจึงสำคัญมากที่จะต้องรวยร่างกายเติมยังไงก็ไม่เต็ม ถ้าไม่มีอาหารดีๆ เสื้อผ้าใส่สบาย และบ้านที่อบอุ่น หรือหากต้องทำงานหนักจนเกินไป คนเราก็ต้องมีการพักผ่อนเฮฮาบ้างจิตใจเติมยังไงก็ไม่เต็ม ถ้าไม่มีหนังสือและไม่มีเวลาอ่าน ไม่ได้ท่องไปในโลกกว้างหรือมีเพื่อนไว้พูดคุย คนเราต้องไต้ผ้กปรือทางความคิด ต้องมีศิลปะอยู่รอบๆ ตัวให้ไต้ใช้และชื่นชมจิตวิญญาณเติมยังไงก็ไม,เต็ม เครื่องดักฟังบันทึกเสียง  ถ้าไม่มีความรัก แต่ความยากจนจะเป็นตัวกีดกันความรักจะมีอะไรสุขใจไปกว่าการให้ คนที่ให้ผู้อื่นไม่ได้ก็ทำหน้าที่คนได้ไม่สมบูรณ์ เราใช้วัตถุในการเติมเต็มชีวิตเพราะฉะนั้นมันจึงสำคัญมากที่จะต้องรวย1นร11สศาสตรส่ทวานรารวยถ้าคุณเป็นคนปกติแล้วละก็ การที่คุณอยากรวยเป็นสิ่งที,ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับศาสตร์แห่งความรารวยเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคุณไม่สนใจมัน ก็เท่ากับคุณละเลยหน้าที่ต่อตัวเอง พระเจ้า และเพ อนมนุษย่ บศาลศรแหอกวาบรารวยPiาสตร์แห่งความรารวยมีอยู่จร์ง และแม่นยำแน่นอนเหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์ มืกฎที่ว่าทำอย่างไรถึงจะรวยและถ้าใครรู้และทำตาม ยังไงๆ ก็จะต้องรวยจะมืทรัพย์สินเงินทองได้นั้นต้องทำตามแนวทางที่กำหนด และคนที่ทำไม’ว่าโดยตั้งใจหรือบังเอิญก็รวยได้ทั้งนั้น ส่วนคนที่ไม่ทำ ต่อให้ทำงานหนักแทบตายหรือว่าเก่งขนาดไหนก็ต้องจนอยู่ดี

13129041_238475349844212_1182023290_o

แผงวงจรหลัก จะรวยจะจนได้ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่อย่างนั้นคนก็ต้องจนกันทังเมืองหรือไม1ก็รวยกันทังเมืองแล้ว แต่จะเห็นว่าคนจนคนรวยก็อยู่ปะปนในที่เดียวกัน และอาจมือาชพอย่างเดียวกันอีกด้วย ถ้าคนอยู่ในที่เดียวกัน มือกชีพอย่างเดียวกัน แล้วคนหนึ่งรวยแต่อีกคนหนึ่งจน ก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยว แต่นั่นแสดงให้เห็นว่าการจะรวยได้นั้นต้องทำตามแนวทางที่กำหนดจะมีทรัพย์สินเงินทองได้นั้นต้องทำตามแนวทางที่กำหนดและการจะทำตามแนวทางที่กำหนดได้ก็ไม่เกี่ยวกับความสามารถ  เครื่องดักฟังออนไลน์ เพราะคนเก่งบางคนก็ยังจน ในขณะที่คนไม่เก่งกลับรํ่ารวยได้แล้วพอไปดูพวกที่รารวย ก็ เห็นอีกว่าเป็นพวกที่กลางๆ ไปหมด ไม่มือะไรเก่งเหนือคนอื่น ก็แสดงว่าคน 1บรตัสศาสตรส์ทวานร่ารวยไม่ได้รวยเพราะเก่ง แต่เพราะทำตามแนวทางที่กำหนดจะรวยได้นั้นไม่เกี่ยวกับการเก็บออมหรือว่า“ประหยัด” คนมัธยัสถ์มากมายที่ยากจน ในขณะที่คนฟ่มเฟือยก็ยังรารวยสรุปว่า  เครื่องดักฟังราคาถูก การจะรวยได้นั้นเป็นเพราะทำตามแนวทางที่กำหนด แล้วถ้าทำตามแนวทางที่กำหนดแล้วรวยได้ และถ้าเชื่อว่าเหตุเดียวกันก็ย่อมให้ผลเซ่นเดียวกัน ใครที่ทำก็ย่อมรวยได้ทั้งนั้น

เครื่องดักฟังในรถยนต์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s