เทคนิคลับในการอัดเสียง ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

 

 

1e

หญิงวัยกลางคนที่มีประสบการณ์เคยให้คุณหมอช่วยฝังเข็มมาแล้วคนหนึ่ง พูดด้วยนํ้าเสียงยืนยันว่า“แม้จะใช้เข็มแหลมแทงลงไปบนจุดในเนื้อหนัง แต่ขอเพียงรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้น ความรู้สึกสบายที่ตามมา จะหาอะไรเทียบไม่ได้เลย”นี่คือความรู้สึกวิเศษสุดที่ได้รับจากการฝังเข็มหรือรมจุด คือความอัศจรรย์บนเรือนร่างผู้หญิงที่บุรุษเพศทั้งหลายไม่อาจเข้าใจแจ่มแจ้งปัญหาคือ จุดและเล้นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ไม่ควรตกเป็นหน้าที่เฉพาะของแพทย์จีนแผนโบราณในการไขความกระจ่างเท่านั้น ซึ่งในที่นี้จะไม่ขออธิบายมากนัก เพราะค่อนข้างหนักไปทางวิชาการ ผมขอแนะนำเฉพาะชื่อและรายละเอียดเล็กน้อยดังนี้1. เล้นมือ-ไท่อิน-ปอด (โล่วไท,อินเฟ่ยจิง) เริ่มจากกระเพาะอาหาร สิ้นสุดที่ปลายนิ้วโป้ง มืเล้นกิ่งแยกออกจากบริเวณเหนือ เครื่องบันทึกเสียงsony ข้อมือไปสิ้นสุดและเชื่อมกับเล้นมือ-หยางหมิง-ลำไล้ใหญ่ที่ปลายนิ้วชี้2. เล้นมือ-หยางหมีง-ลำ1ไล้ใหญ่ (โล่วหยางหมิงต้าฉางจิง) เริ่มจากปลายนิ้วชี้ สิ้นสุดที่ลำไล้ใหญ่ มืเล้นกิ่งแยกจากบริเวณไหปลาร้าขึ้นมาบนลำคอ เชื่อมกับเส้นขา-หยางหมิง-กระเพาะอาหารที่บริเวณใต้ปีกจมูก3. เส้นขา-หยางหมีง-กระเพาะอาหาร (จู๋หยางหมีงเว่ยจิง) เริ่มจากบริเวณใต้ปีกจมูก วกวนขึ้นหน้าผาก

มีเส้นกิ่งแยกจากบริเวณขา-กรรไกรลงมาตามลำคอ ผ่านกระบังลม เข้ากระเพาะอาหาร ล้มพันธ์กับม้าม มีเส้นกิ่งแยกจากบริเวณไหปลาร้าลงมาผ่านหัวนม บรรจบกับเส้นกิ่งอีกเส้นซึ่งแยกออกมาจากกระเพาะอาหาร ลงไปสิ้นสุดที่ปลายนิ้วซี้เท้าด้านนอก เครื่องอัดเสียงราคาถูก และมีเส้นกิ่งอีกเส้นแยกจากบริเวณข้อเท้าด้านหน้าไปเชื่อมกับเส้นขา-ไท่อิน-ม้ามที่ปลายนิ้วโป้งตีนด้านใน4. เส้นขา-ไท้อิน-ม้าม (จูไท่อินผีจิง) เริ่มจากปลายนิ้วโป้งตีนด้านใน ขึ้นไปผ่านต้นขาพับ เข้าท้อง สังกัดม้าม ล้มพันธ์กับกระเพาะ-อาหาร แล้วขึ้นบนทะลุกระบังลม มีเส้นกิ่งแยกจากเส้นหลักบริเวณใต้กระเพาะอาหาร ขึ้นบนทะลุกระบังลม ผ่านข้างหัวนมขึ้นไปถึงโคนลิ้น กระจายที,ใต้ลิ้น และมีเต้นกิ่งอีกเต้นแยกจากในกระเพาะอาหารขึ้นบนทะลุกระบังลม  เครื่องเสียง เข้าสู่หัวใจ เชื่อมกับเต้นมือ-เช่าอิน-หัวใจ5. เต้นมือ-เช่าอิน-หัวใจ (โล่วเช่าอินชินจิง) เริ่มจากหัวใจออกมาสังกัดอวัยวะ “ระบบหัวใจ” (ชินซี่ ไม,ได้ระบุว่าอวัยวะอะไรบ้าง) แต้วทะลุกระบังลม ลงสัมพันธ์กับลำไต้เล็ก มีเต้นกิ่งจากบริเวณ “ระบบหัวใจ’’ ขึ้นบนไปตามหลอดอาหาร ผ่านแก้ม ลิ้นสุดที่ดวงตา เต้นหลักจากบริเวณ“ระบบหัวใจ” ผ่านส่วนบนของปอด เข้าใต้รักแร้ ลงมาตามลำแขนด้านในลิ้นสุดและเชื่อมกับเต้นมือ-ไท่หยาง-ลำไต้เล็กที่ปลายนิ้วก้อยด้านใน6. เต้นมือ-ไท่หยาง-ลำไต้เล็ก (โส,วไท่หยางเสี่ยวฉางจิง) เริ่มจากปลายนิ้วก้อยด้านใน ขึ้นไปตามลำแขน เข้าบริเวณสะบัก ถึงจุด “ตา’จุย”บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ วกกลับเข้าบริเวณร่องเหนือกระดูก1ไหปลา-ร้า ลงสัมพันธ์กับหัวใจ ผ่านกระเพาะอาหาร เข้าสังกัดลำไต้เล็ก มืเต้นกิ่งแยกจากเต้นหลักบริเวณร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า ขึ้นไปบนแก้ม ถึงหางตา วกกลับมาที่หน้าหู และมีเต้นกิ่งอีกเต้นแยกจากบริเวณแก้ม ขึ้นไปสุดและเชื่อมกับเต้นขา-ไท่หยาง-กระเพาะปัสสาวะที่หัวตา7. เต้นขา-ไท่หยาง-กระเพาะปัสสาวะ

(จูไท่หยางผางกวงจิง) เริ่มจากหัวตาขึ้นไปบนหัวคิ้ว ผ่านหน้าผาก ถึงกลางกระหม่อม เข้าสัมพันธ์กับสมอง ออกมาที่บริเวณท้ายทอย แล้วแยกเป็นลองเต้น ลงมาถึงบริเวณไต เต้นหนึ่งสัมพันธ์กับไต เข้าสังกัดกระเพาะปัสสาวะ ส่วนเต้นกิ่งผ่านสะโพก ถึงขาพับด้านหลังเชื่อมกับเต้นกิ่งอีกเต้นที่บริเวณขาพับลงไปสิ้นสุดและเชื่อมกับเต้นขา-เช่าอิน-ไตที,ปลายนิ้วก้อยตีนด้านนอก8. เครื่องอัดเสียงขนาดเล็ก เต้นขา-เช่าอิน-ไต (จู๋เช่าอินเชิ่นจิง) เริ่มจากปลายนิ้วก้อยตีนด้านนอก ผ่านกลางฝ่าเท้า ขึ้นมาตามน่อง ต้นขาด้านใน กระดูกก้นกบและกระดูกสันหลัง เข้าสังกัดไต สัมพันธ์กับกระเพาะปัสสาวะ เต้นหลักจากไต ขึ้นบนผ่านตับและกระบังลม เข้าปอด ขึ้นไปตามหลอดลม ขนาบบริเวณโคนลิ้น มีเส้นกิ่งแยกจากเส้นหลักบริเวณปอด เข้าลัมพันธ์กับหัวใจ เชื่อมกับเส้นมือ-เจฺวี๋ยอิน-เยื่อหุ้มหัวใจในบริเวณช่องอก

 

เครื่องบันทึกเสียง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s