ใต้แผ่นรองเท้าในรถสามารถวางเครื่องติดตามได้

ข้อเขียนมันออกมาค่อนข้างจะซีเรียส และก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนี่คือนรงบันดาลใจจำหน่ายเครื่องติดตามโทรศัพท์ (ที่จริงน.ล้าแรงระบายความเครียด) และเบือง หลังของหนังสือเล่มนี้จะมีป’ระโยชน์ ไม่มีประโยชน์ยังไง กับไอ้หนังสือเล่มนี้ก็ตาม หรือว่าจะคิดยังไง ตีความยังไง กับเรื่องราว แล้วก็คนเขียน ก็ตาม แต่จะวินิจฉัยแต่หนังสือเล่มนี้ อยากอุทิศให้กับอดีตเลขาฯ ทุกคนที่ได้เคยร่วม งานกันมา ด้วยรู้ซึ้งถึงคุณค่าของพวกเธอด้วยเธอนั้นคือแฟิกเตอร์หนึ่งในความสำเร็จของเรา คงไม่ต่างไปจากนิทานอีสปเรื่องหนูกับราชสีห์หรอก (แม้เราจะไม่ สามารถเทียบขั้นกับราชสีห์ก็ตาม)ในความสำเร็จของคนบางคน ใครจะรู้บ้างว่า มีคนที่คอยช่วยเหลือ แบบไม่รู้ตัวหรือเห็นชัด ๆ อยู่ข้างหลังเท่าไหร่สำเร็จแล้ว มีกี่คนที่จะหวนคิดถึงว่า ใครบ้างน่ะที่’ช่วยเรา ส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงคนไกลตัว ที่ช่วยเหลือ ที่ให้โอกาส แต่น้อยมาก ที่จะคิดถึงคนใกล้ตัวถึงจะคิด แต่ก็เก็บไวิในใจ ไม่ค่อยจะอยากแสดงออก เพราะเหตุผล ติดตามรถยนต์ออนไลน์ เดียวคือคนใกล้ตัวที่แท้จริง จะคิดอย่างไร พูดมากไป แสดงมากไป เดี๋ยว ก็ยุ่งตายห่…หนังสือเล่มนี้ อยากให้คนที่มีอาชีพรับจ้างในตำแหน่งเลขาฯ ทุก คนไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตอยากให้รู้ว่า ยังมีคนที่เข้าใจคุณ เครื่องติดตามราคาถูก เห็นความสำคัญของคุณ และยังรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณไม่เสื่หน้าที่หนึ่ง ที่ใครก็ตามเมื่อต้องทำหน้าที่นี้ ต้องคิด ถึงและใจจดใจจ่อกับอีกคนตลอดเวลา ก็คือหน้าที่ เลขานุการเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำงานให้กับผู้เป็นนาย ดูแลและรับใช้นายเป็นผู้จัดเวลานัด จัดหลีก วางกำหนดการ กลั่นกรอง หรือแม้แต่จะต้องกีดกัน สำหรับผู้ที่,นาย ไม่พึงจะพบเป็นโอเปอเรเตอร์ประจำตัว ที่จะต้องคอย จดจำ บันทึก ผู้ทึนายจะติดต่อ หรือแม้แต่เบอร์ใด ๆ ทีจะสามารถโยงใย ไปยังสิ่งที่นายต้องการเป็นบรรณารักษ์ที่ต้องคอยพิทักษ์ รวบรวม และค้นหาเอกสารใด ๆ เป็นร้อยเป็นพันเรื่องที่นายต้องการ หรือแม้แต่เป็นผู้กระจัดกระจายส่งต่อ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นแม่บ้านประจำห้องของนาย ที่จะคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบถึงเรืองดูแลเครืองดืมอาหารการกินของนายเมืออยูเ.นสำนักงานเป็นทูตที่เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกในการติดต่อเชื่อมโยง เพื่อให้คำสั่งหรืองานของนายเป็นไปอย่างที่ต้องการเป็นแม้กระทั่งประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของนาย ที่จะต้องทำให้ผู้คนที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับนาย อุปกรณ์ติดตามนำเข้า  ได้รับความสะดวก รู้สึกดีในท่าทึการต้อนรับแม้แต่การพูดจาให้ใครทั้งหลายเข้าใจนายในทางที่ดีเป็นนักจิตวิทยา ที่ต้องรับเรื่องราวของปัญหา ความกดดัน หรืออารมณ์ของนาย ไม่ว่าจะร้ายจะดี เป็นผู้แอ๊บซอร์บดูดซับเอาไว้โดยไม่แสดงอะไรมากมายไปกว่าทีท่าและคำพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แสดงความเข้าใจและเห็นใจ ให้นายได้สามารถเย็นลงได้

เครื่องติดตาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s