T 10 เครื่องเดียวอยู่ ติดตาม รายงาน ดักฟัง ครบทุกอย่าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้าพเจ้าคิดว่าเราจะได้รับผลผลิตจากงานเท่าไร ขึ้นอยู่กับว่าเราลงแรง ลงใจในงานนี้นมากเท่าไร หากเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องพยายามที่จะ ทำด้วยความสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรากำลังพยายามที่จะทำ งานที่ดีและมีประโยชน์จริง ๆ เราจะต้องทำด้วยความอุตสาหะและด้วยความ เพลิดเพลินหากจะทำเพราะว่าเป็นหน้าที่เทำนี้น เราต้องระลึกว่าคนที่เรากำลัง ทำงานนี้นให้เป็นประโยชน์ต่อเขาจะต้องรู้ลึกว่าเราทุ่มความเอาใจใส่แก่งาน นี้นอย่างมาก ข้าพเจ้าคิดว่าช่างฑาลึอาจจะทำงานด้วยความรัก เพื่อน่าเงิน ไปเลี้ยงดูภรรยาและลูก ๆ ยองเยา แด่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าธรรมชาติของการทำ งานแบบตามบุญตามกรรมของเยาต้องฝังอยู่ในตัวเยาตลอดรวิตหากจะทำอะไรที่จะช่วยเหลึอใครเราจะต้องทำด้วยตัวเราเอง ทำด้วย ความอุตสาหะพยายามและสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยพร้อม ๆ กันไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงทำด้วยความอุตสาหะ ทำโดยตลอดให้ครบถ้วน และด้วยความรักราวกับว่าคุณกำลังขัดเครื่องเงินของคุณ จงขัดเครื่องเงิน ของคุณจนกว่ามันจะกลับสวยที่สุด จงทำงานประจำวันของคุณด้วยความ เต็มใจ ด้วยความรู้ลึกในบุญคุณและด้วยความสุขเมีอคุณให้ของขวัญใคร จงให้ด้วยความเต็มใจและจงให้ด้วยความรัก ดักฟังระยะไกล เมึ๋อคุณสวดมนต์จงอย่าเพียงแด่พึมพำบทสวดจนฟังไม่รู้เรื่อง จงสวดด้วย ความอุตสาหะ การสวดของคุณจะต้องมีความส่าคัญและมีรวิตรวา การ สวดมนต์ควรเป็นส่วนหนี้งของจิตและวิญญาณของคุณไม่ว่ารวิตของคุณจะเป็นอย่างไร รวิตที่ไม่รอบคอบขาดเหตุผล ขาด เครื่องดักฟังจิ๋ว ความกระติอริอร้น หริอสิวํตที่มีสาระมีฑั้งความเต็มใจและความเพลิดเพลิน นั่นขึ้นอยู่กับคุณ เพราะว่าคุณจะเลิอกความไม่รอบคอบหริอความเพลิดเพลิน นั่นอยู่’ในตัวคุณ คุณจะเป็นผู้ตัดลินใจว่าอันไหนจะทำให้สิวิตยองคุณและ การงานยองคุณด๊กว่า มีคุณภาพกว่า

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าคุณคงเคยเห็นเครื่องวัดของเล็กหริอไมโครมิเตอร์มา แล้ว ร่อของเครื่องวัดนี้แลดูจะโก้หรูเกินกว่าตัวเครื่องมิอมาก เครื่องวัดของ เล็กเป็นเครื่องวัดเล็ก ๆ ‘ที่สามารถวัดได้ด้วยความถูกต้องแน่นอน สามารถ วัดได้เล็กขนาดเศษหนี้งส่วนพันของนิ้ว เมอข้าพเจ้าเห็นเครื่องวัดนี้คเงแรก ข้าพเจ้าแปลกใจมาก อดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมจิงมิคนที่ต้องการที่จะวัด ยองละเอียดถี่ถ้วนอย่างนี้ ดักฟังโทรศัพท์มือถือ  ข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนี้เนี้ออ่านพบเรื่องเกี่ยวกับการ ก่อสร้างที่พังทลายทำให้ผู้คนจำนวนมากตาย และเกิดความเสิยหายหลาย หนี้นดอลล่าร์ สาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการคำนวณเล็ก ๆ เศษหนี้งส่วนพัน ผิดนี้นเอง
มองจากภายนอกจะเห็นว่าอาคารประกอบด้วยเหล็กโครงสร้างที่ไม่ได้ คิดส่วนลดที่เพียงพอสำหรับการขยายและการลดของคาน เนื่องจากอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของเศษหนี้ป๋ส่วนพันของนี้วจีงทำให้เหล็ก โครงสร้างหักจนเป็นสาเหตุให้คนตายจำนวนมากลี่งที่เล็กนิดเดียวสามารถทำให้อาคารแข็งแรงมั่นคง และในขณะเดียว ก้นกีสามารถทำให้อาคารถล่มลงมาได้ทั้งหลัง ช่างเหมิอนกับชีวิตของคนเรา  อะไรอย่างนี้ บางคเงสิงเล็กนิดเดียวอาจจะเป็นสาเหตุของความสำเร็จและ ความล้มเหลวได้ เราทุกคนคงจะเคยรู้จักคนหริอหน่วยงานที่ท่างาน ต่อสู้ ในการพัฒนาหริอจะไปให้ก๊งจุดหมายปลายทาง  เครื่องดักฟังภาษาอังกฤษ เมื่อไปใกล้จนมองเห็นจุด มุ่งหมายแล้วก็เกิดหมดศรัทธา ความหวังและหมดพลัง แล้วก็ทิ้งโครงการ นี้นทิ้ง ๆ ที่กำลังจะสำเร็จอยู่แล้วเอนรี่ ออสตินได้บรรยายสิงนี้ด้วยร้อยกรองที่ไพเราะที่สรุปได้ดังนี้ “ความสัาเร็จและความส้มเหลวคาบเกี่ยวกัน อยู่ที่จุดซึ่งแลดูงดงาม

เครื่องดักฟัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s