การติดตามโดยใช้เครื่องจีพีเอส เป็นอุปกรณ์ค้นหา ตอนที่ 1

อย่ามองตัวเองในแง่ลบเด็ดขาด เพราะนั่นเท่ากับคุณสร้างแรง กดดันให้เกิดขึ้นในตัวเอง และแรงกดตันนั้นจะก่อยๆ พลุ่งพล่านอยู่ ในใจจนกลายเป็นความเครียดที่ครอบงำคุณได็ในไม่ช้าการมองตัวเองในแง่ลบนั้น เช่น คุณมักจะคิดว่าคุณจนกว่า เขาบ้างล่ะ คุณมีรูปสมบัติด้อยกว่าคนอื่น คิดว่าตนเองขี้เหร่กว่าคน อื่นบ้างล่ะ คิดว่าคุณมีความสามารถน้อยคิดว่าตัวเองมีความรู้น้อยกว่าคนอื่นในกลุ่ม หรือคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรเลย มีแต่ความล้มเหลว มีแต่ปมด้อย มีแต่จุดอ่อน มีแต่ความอ่อนแอ หรืออะไรก็ตามที่  เครื่องติดตามราคาถูก เป็นการพยายามคิดว่าตนเองยํ่าแย่และด้อยกว่าคนอื่น คิดถึงตัวเอง แต่ในแง่ลบทั้งนั้น สิงเหล่านี้เป็นอันตรายทีเดียวกับการสร้างภาพ  เครื่องติดตามในรถยนต์ ลักษณ์ของตัวเอง เพราะเมื่อคุณคิดว่าตัวเองไม่ดี การแสดงออกของ คุณย่อมเป็น1นทางที่ไม่ดีเซ่นกันเป็นต้นว่าอาจจะแสดงออกด้วยการก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อน ความรู้สืกที่ว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลย หรืออาจจะแสดงออกในการทำ อะไรไม่เด็ดขาดหนักแน่น เพราะขาดความมั่นใจในตนเอง หรืออาจจะ ไม่แสดงออกอะไรเลย เพราะเป็นคนที่เฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นเนื่องจากคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดี หรือเป็นคนที่ยิ่งแย่ลงไปจริงๆ เพราะ ไม่มีการปรับปรุงและการพัฒนาตัวเองเลย เนื่องจากการคิดถึงตัวเอง ในแง,ลบแล้วก็ย่อมจะไม่มีความกระตือรือร้นในการใส่ใจพัฒนาตัวเอง หรือปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งในข้อต้นๆ ได้เคยกล่าวแล้วว่าไม1ควรจะหลงตัวเองหรือเชื่อมั่น ในตัวเองเกินเหตุ แต่การมองตัวเองในแง่ลบนั้นก็เป็นอันตรายที่ค่อน ข้างมากเลยทีเดียว คุณจะต้องพยายามสร้างภาพในแง,บวกให้ตัวเอง อย่างน้อยก็พยายามคิดว่าตัวเองก็ไม่เลวร้ายอะไรนัก คิดว่าตัวเองก็ไม่ ได้ขี้เหร่กว่าคนอื่น ก็ยังมีส่วนที่ดี ส่วนที่น่ารักอยู่ในตัวเองบ้าง หรือ องกระแสไฟฟ้าค คิดว่าตัวเอง เครื่องติดตามไร้สาย ก็ไม่ได้มีความรู้น้อยอะไรมากนัก ถึงจะเรียนน้อยหน่อย หรือเรียนไม่จบก็สามารถที่จะมีความสามารถมีความรู้รอบตัวหรืมประสบการณ์Iนด้านใดด้านหนึ่ง ทุกอย่างนั้นหากจะคิดถึงตัวเองในแง่ บวกได้ก็ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมไม่ว่าจะเป็นการ ปรับปรุงด้านบุคลิกภาพของตัวคุณเอง ปรับปรุงในด้านความรู้ความ สามารถ การวางตัว การปรุงแต่งเสน่ห์ หรืออย่างน้อยก็มีความสดใส สดชื่น มีความจริงใจเพื่อที่จะสร้างภาพประทับใจให้กับผู้คน นี่ก็ เป็นการมองตัวเองในแง่บวกขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว

เครื่องติดตาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s