วิธีการจับผิดลูกด้วยเครื่องดักฟังขนาดเล็ก

มีความมั่นใจว่าสามารถเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตได้ อย่างมีคุณภาพ พ่อและแม่ต้องมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกน้อย ร่วมกัน ทั้งสองคนต้องคอยดูแลมอบความรัก ความอบอุ่น ให้ กับลูกไปพร้อมๆ กันใส่ใจดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุหมั่นคอยสังเกต รายละเอียดที่เกี่ยวกับลูกน้อยอยู่ อย่างสมาเสมอ เผื่อลูกเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดความผิดปกติขึ้นมา กะทันหัน จะไดรีบพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไต้อย่างทันพ่วงที การเผิาสังเกตระแวดระวังภัย หมั่นคอยดูแลใส่ใจลูกน้อย จะ ช่วยป้องกันอันตรายร้ายแรงที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยไต้ และที่ สำคัญพ่อแม่ควรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเอาไว้บ้างก็จะ เป็นการป้องกันบรรเทาเหตุ เครื่องดักฟังข้างห้อง ไต้อีกทางหนึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนของลูกน้อยเป็น สำคัญ หากใครที่มีลูกขยัน ตั้งใจเรียน ก็นับว่าเป็นเรื่องดี ไม่ ต้องคอยพรื่าบ่น พรื่าสอน เรื่องการบ้าน การทบทวนเรื่องตำรับ ตำราแต่ในความเป็นจริงแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ แพ้การเรียนเลยก็คือ การเล่น เด็กๆ ต้องมีการเข้ากิจกรรมร่วม กันกับเพื่อนฝูง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เป็นต้น พ่อแม่ทุกคนควรสนับสนุนให้ลูกไต้ผ่อนคลายกับการเล่นสนุก ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อที่เด็กจะไต้มีพ้ฒนาการที่ดีทั้งทาง ต้านร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกอเฮิรตซ์ และสติปัญญา ไปพร้อมๆ กัน พ่อแม่บางคนให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่มจากการเรียนปกติอีก หลายวิชา จนเด็กๆ ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วม กับเพื่อนๆ เลย หากเป็นอย่างนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเอา เสียเลย อาจทำให้เด็กมีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน ขาดเพื่อน เหงาหงอย เข้าสังคมไม่เป็น เป็นเด็กฉลาด แต่ขาดมิตรภาพ กลาย  ดักฟังในรถ  เป็นคนที่เก็บตัวเงียบ ไม่ค่อยสุงสิงกับใครเลย พ่อแม่ส่วนใหญ่แอบวาดภาพในอนาคตของลูกเอาไว้ใน ใจหมดแล้ว ลูกต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ดีๆ มีตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ดี มีอนาคตที่ดี จึงตั้งความหวังตั้งเป้าหมายเอา ไว้ การคาดหวังนั้นอาจทำร้ายเด็กไต้โดยที่ไม่รู้ตัวหากเด็กสามารถทำไต้ตามที่ต้องการ พ่อแม่ก็มีความสุข แต่หากเขาทำไม่ได้พ่อแม่รวมถึงตัวลูกเองก็ต้องมานั้งเสียใจ หาก เกิดความผิดหวังบ่อยๆ เข้า อาจเกิดปมเล็กๆ ขึ้นภายในจิตใจ ของลูก และทำให้เขาขาดความมั่นใจในตัวเองได้เลยทีเดียว ทาง ที่ดีพ่อแม่ควรคาดหวังแค่’ไต้เห็นความตั้งใจของลูกก็เพียงพอแล้ว จะทำสำเร็จหรือไม่ควรให้ลูกได้เรียนรู้และแกไขด้วยตนเองจะดีกว่า

150914A6L13990
เครื่องดักฟัง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s