การสืบค้นหาความจริงถ้าขาดเครื่องมือช่วย งานก็ลุล่วงได้ลำบาก ตอนที่3

อ้ายขันหัวใจชั่วนัก เสมากล่าวแก่ศิษย์ กำลังหอบสุดเคืองมัน ปรารถนาจะยืมดาบหงสาวดีให้ประหารก จนนอกหน้าหลายครั้งแล้วการยืมดาบประหารกันเยี่ยงนี้แม้เพียงกระทำกันในแวดวงราชการ ด้วยกันในยามสงบก็ชั่วนักแล้ว นี่เป็นการยืมมือต่างชาติ ที่เป็นเจ้าศึก ประหารเพื่อทหารไทยด้วยกันระหว่างรบ เพียงเพื่อชำระแค้นส่วนตัว ด้วย อำนาจริษยาอาฆาต คนเยี่ยงนี้โทษตายก็ยังมิสาสมกับความเลวชาติชั่ว ช้าของมันปัจจุบันนี้เขา เครื่องดักฟังระยะไกล ยังประพฤติกันอยู่อีกหรือไม่ ข้าราชการย่อมรู้อยู่แก่ใจ ผมไม่กล้าคิดถึง ศึกร่มเกล้าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕ฅ0หลังจากเลิกทัพกลับพระนครแล้ว ขุนทหารรามเดชะก็ตักเตือนแก่ เสมา เกี่ยวกับเรื่องหัวหมู่ขันว่าอันหมู่ขันนเป็นทหารมาเก่าก่อน ดักฟังไร้สาย  และในกระบวนอายุห’นุ่มก็จัดว่าจึงเจ้าก็คิดดูเถิดว่าเมื่อมาปรากฏขึ้นอีกคนเซ่นเอ็ง ฉะนี้เขาก็จะคิด ไปตามใจเขาต่างๆ ประการ อนี่งตามบรรดาเฟทัพทั้งหลาย และเหล่าขุน ทหารของสมเด็จพระราชโอรสสองพระองค์ ซึ่งเคยตามเสด็จร่วมราช สงคราม ก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นแก่เขาดี แต่ส่วนเจ้าแม้จะมี&เมือรบกล้าแข็ง สักปานใด ก็รู้เฉพาะข้าและเฟทัพพระราซมนูเพียงแต่คิกนี้เท่านั้น จึงขอ เตือนกำชับเจ้าไว้เสืยก่อนว่า อันความประพฤติของนายหมู่ในกลางคิก ซึ่งผิดวิสัยเพื่อนทหารไปแล้วนั้น สมควรเจ้าจะนิ่งไว้เสียดีกว่า จงไม่รู้อา นี่หรือที่เล่าลือมาว่า ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร กระมัง พระคุณการยืมดาบฆ่าคนในระบบราชการสมัย ขุนคิก อยู่หลายตอน แม้ ขุนรามเดชเองก็ถูกหมู่ขันกับนายพุฒ กระทำเอาหลายครั้ง ทั้งคิกชายเคือง ตะพังตรุ และคิกละแวก แต่ขุนท่าน’โม่รู้ตัวยังเข้าข้างคิตรูที่แอบแทงข้าง หลังมาอีกนานปีนายหูเนาอันตรายอีกอย่างหนี่งของข้าราชการ และกรมกองผู้รับหน้าที่บริหาร กิจการของบ้านเมืองก็คีอ หน่วยงานนั้นๆ มีเจ้านายหูเบา ชอบประจบ นายเห็นแก่ได้ เห่อลูกน้องมีฐานะหน่วยไหน มีนายประเภทนี้มีแต่ย่อยยับ อัปรา จะมีแต่คนสอพลอหางานดีมีได้ ขาดความสามัคคีในหมู่เหล่า ใน ที่สุดของหลวงก็ไปไม่ถึงไหน ด้วยพวกประจบมันขี้มันนำ เพื่อเอาแต่ ประโยซน้มัน ด้วยนายไม่ยอมฟ้งคนอื่น หรือฟังแล้วไขหูเสีย ความพินาศ ย่อยยับก็ตกอยู่แก่งานราชการอีกตามเคยขุนรามเดซะ เป็นคนหนี่งในบรรดาเจ้านายประเภทนี้จริงอยู่ผู้เป็น บิดาจะหวงแหนลูกสาวแลเป็นทหารต้องรักพักดี้การที่หมื่นคีเสมากระทำ ล่วงลํ้ากํ้าเกินบนเรือนนั้น ควรที่ต้องสงบค่อยพูดค่อยจากัน เพื่อระงับความ มีให้อื้อฉาว แต่ด้วยความที่เห่อ ความมีชาติตระกูล ความมั่งมีของ พัน ฤทธี้ นายขันผู้มี’ชาติมีตระกูล และมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินนั้น แสดงออก นอกหน้าจนเกินไป ตอนที่แม่อำพันภริยาออกหลวงผู้วายซนมีไปแล้ว กับ พันฤทธิ้ลูกชายไปเร่งรัดจะขอหมั้นขอแต่งแม่หญิงเรไรนั้น ท่านผู้ประพันธ์ ได้บ่งขี้นิสํโยของ ขุนผู้มีลูกสาวสวยไว้ว่าข้าพเจ้าเห็นเมตตาพระคุณเท่านั้นเป็นที่ตั้งพันฤทธิ้ประนมมือ จรดหน้าสูงเพียงผาก แล้วกล่าวสรรเสริญศักดิ้ขุนทหารเพื่อให้คำท่าน กล่าวให้มั่นคงขึ้นอีก การใดคำใดซึ่งพระคุณได้กล่าวนั้น ย่อมเคย ประจักษ์เป็นที่เคารพเสมอมาและสรรเสริญอยู่ก็เซ่นนั้นสิเราจึงกล้ากล่าว ขุนรามพยักรับคำสบใจที่ได้ฟ้ง สรรเสริญ จึงยํ้ามั่นคงลงไปอีก คลื่นวิทยุ จำเถิดพันฤทธิ้คำใดซึ่งเรากล่าวแล้วที่จะแปรเป็นอื่นได้ก็จำเพาะแต่ราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น จึง ขอให้เป็นพนักงานเราแต่ผู้เดียว มิต้องเดือดเนื้อร้อนใจเลย และในสามวันเจ็ดวันนี้ พันฤทธิ้กับแม่อำพันจงมาเรือนเรา

เครื่องดักฟัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s