อุปกรณ์การทำงานแบบระยะไกลชนิดไร้สาย ตอนจบ

ขณะเมือเรือแจวจากสิบเบียท่าข้ามจักผ่านองศ์เจดีย์ สาวงาม ข้าหลวงผู้นั่งมาในเรือก็ประนมมือสั่นระริกโดยอธิษฐาน พระเจดีย์พระ-แม่อยู่หัวศรืสุริโยทัยองศ์เอกอัครมเหสีสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ พระผู้ยอมเสียสละพระขนมชีพเข้าปกปัองพระราชสวามีจากคมง้าวของพระเจ้าแปร เลยทรงถูกฟ้น สิ้นพระชนม์บนคอช้างดิกและเพลากลับก็กลับทางเติม ขุนดิกมาเรือลำเดียวกันด้วย เพราะ มีการซวนกันอธิษฐานพระแม่อยู่หัวศรีสุริโยทัยอีก ตอนแรกนั้นนัด พิณ ทาสสาวไว้ที่ตลาดยอดซีขัน แต่พอถึงท่าสิบเบี้ยก็เห็นนางพิณ มายีน ดักฟังเสียงระยะไกล  ซะเง้ออยู่ก็ประหลาดใจ แต่เมื่อถามไถ่กันแล้วก็รู้ว่า เพราะหมื่นซาญณรงศ์ ไปพบเข้า เลยถามถึงแม่หญิง ถ้าไปขึ้นที่เติมก็แน่นอน เสมากับหมื่น ขาญณรงศ์ก็ต้องรบกันให้เอิกเกริกอีก เลยต้องตัดสินใจขึ้นที่ท่าสิบเบี้ย ถามคุณประยุกต์ว่าท่าสิบเบี้ยอยู่ตรงไหน คุณประยุกต์ก็บอกว่า อยู่ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราซวัง พร้อมกับเป็ดข้อมูงในหนังสือ อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคำวินิจฉัยซอง พระยาโบราณราช- รานินทร์ ฉบับชำระครั้งที่ ๒ กรมดิลปากรพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระ- ราชทางเพลิงศพนายบุรินทร์ ลิมพะลิก อดีตรองอธิบดีกรมสามัญค์กษา (พ.ศ. ๒๔๙๖) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านบอกไว้ในหน้า ๕๒ ว่าท่าลิบเบี้ย เปีนท่าขึ้นลงของผู้มีราชการในพระราชวัง และผู้ที่มีกิจ’ใน’โรงศาล เพราะแต่ก่อนแผ่นดินพระเพทราชาขึ้นไปศาลา ลูกขุนกับทั้งสำนักงานข้าราชการในราชสำนัก อยู่ในกำแพงพระราชวัง ด้านตะวันออก และนอกกำแพงก็มีสถานที่ทำการอื่นๆ อยู่ทางด้านหน้า ทั้งหมด”ทีทหปินหนี่ในหนนฝ็ปิเท่นเตียJทันรู้ตีทว่าปิะร่านฒัยทว่าตืปิท่านนปิท ในหน้า ๑๔ ว่า(๒๙) ประตูท่าลิบเบี้ย อยู่ตรงพระอุโบสถวัดธรรมิกราชออกมา ข้างเหนือ” วัดธรรมิกราชก็อยู่ริมถนนอู่ทอง ใกล้พระราชวังนั่นเอง คุณ ประยุกต์เคยพาผมลงเรือจากท่าหน้าวังจันทรเกษม ล่องไปถึงวัดพนัญเซิง แวะไปบ้านปอตุเกต แล้วย้อนกลับมาเลี้ยวไปถึงวัดพุทไธสวรรค์ เสียค่า เหมาเรือไปนับเปีนร้อยๆ บาท มาเที่ยวนี้เอาแผนที่มาให้ดูเล้นทางแม่ เรไรไปหาเสมาคนรัก ด้วยกลัวว่าจะถูกลงพระอาญา โอ้โฮ! แกนั่งเรือ แจวอ้อมครี่งเกาะเมืองทีเดียว อุปกรณ์ดักฟังนอกสถานที่  นี่แหละความรักแท้ ดักฟังทางโทรศัพท์ วัดพุทไธสวรรค์ อวกาศและยังคงภูมิมณฑลดั้งเดิมอยู่ในส่วนพระปรางค์ได้ รับการบรณะขึ้น แต่ยังคงรักษาวัดเก่าไว้ ส่วนด้านหน้าซึ่งแต่เดิม ประวัติศาสตร์ระบุว่า เป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าอู่ทอง ที่เรียกกัน ว่า “เวียงเหล็ก” นั้นถูกดัดแปลงและสร้าง ปัจจุบันวัตถุขึ้นหลายจุด เข่น มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าประทับ ยืนทรงง้าวอยู่เบื้องซ้าย และสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงดาบ คู่อยู่เบื้อง ขวาของพระเจ้าอู่ทองวันที่เราไปนั้นเขาก็กำลังเททองหล่อพระอะไรอีกไม่ได้ถาม เพราะ าเถ้าถามก็ต้องมาถามกันอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากท่านคงจะสร้างไม่หยุดหย่อน ตราบใดที่ประซาซนผู้สนับสนุนยังมืดบอดต่อพระธรรมของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า อีกอย่างหนึ่งดูคล้ายจะช่วยกันทับถมปีดบังอดีดอัน เจ็บปวดแสนเศร้าของอยุธยากรุงเก่าให้หมดไป เพื่อให้ลูกไทยหลาน ไทยลืมการสูญเสียเอกราซจนสนิทใจหันไปอุดหนุน ยาบ้า ของอริราซ ศัตรูให้เป็นลาเป็นสันขึ้นกระมังเราถ่ายภาพพระปรางค์ที่กล่าวถึงในขุนค์กหลายครั้ง และเสวนา กันว่า ตรงไหนควรจะเป็นลานซ้อมอาวุธของเสมา ที่ประชุมมีมติให้เอา ลานข้าง

เครื่องดักฟัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s