พื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางองค์กรจะให้หน่วยปฏิบัติงานมืออาชีพเข้าไปทำงาน

สื่อมวลซนในยุคนั้นพากันโหมประโคมข่าวการเลือกตั้งทุจริตเพราะ ทำกันอย่างเอิกเกริก มีทั้งพลร่มไฟไฟ การเวียนเทียน และมีนักเลงเข้า ทำร้ายประชาชนที่นักความยุติธรรมคอยเผิาตรวจสอบการเลือกตั้งนับเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประเทศไทย เป็นเหตุให้นาย ชลอ วนะภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครยื่นใบลาออก เพราะไม่สามารถ ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลการเลือกตั้งพรรครัฐบาลกุมเสียงข้างมากในสภา ประชาชน ทั่วทุกวงการประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ มีใบปลิว เครื่องดักฟังฟรี โจมตีจอมพล ป. กับ พล.ต.อ.เผ่า ผู้รับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รับ ผิดชอบและลาออกเหตุการณ์ทวีความรุนแรง ในที่สุดจอมพล ป. ต้องประกาศ ภาวะฉุกเฉินในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕0๐ ห้ามชุมนุมในที่สาธารณะ ห้าม พิมพ์โฆษณาข้อความอันเดี่ยวกับการเมือง พร้อมกันนี้มีการส,งกำลัง ทหารติดอาวุธครบครันออกตรึงกำลังตามจุดสำคัญเป็นเหตุให้นักศึกษาและประชาชนเดินขบวนต่อต้านรัฐบาล ทหาร เปิดทางให้ประชาชนผ่านโดยไม,มีการปะทะกัน กองทัพบกซึ่งนำโดย พล.อ.สกุษดิ้ ธนะรัชต์ ประกาศตัวยืนเคียงข้างประชาชนอำนาจและกลไกของรัฐบาลจอมพล ป. ได้กลายเป็นอัมพาต!วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒&TOO จึงได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เปิด โอกาสให้มีการชุมนุมทางการเมืองปกติแต่เสือเฒ่าอย่างจอมพล ป. ยังไม,ทิ้งลาย ในวันเดียวกันนี้ ได้ ประกาศยกเลิกตำแหน่งผู้บัญชาการฝายทหารซึ่งเป็นตำแหน่งของ พล.อ.สฤษดิ้ ธนะรัชต์ ดำรงอยู่ถัดคำลังปลด เครื่องจับสญญาณมือถือ   พล.อ.สฤษดิ้ ไม่กี่ชั่วโมง มีคำพูดปริศนาหลุดออก จากปากขุนพลกองพลที่ ๒ ว่า“พบถันใหม่เมื่อชาติต้องการ”หลังจากนัน พล.อ.สฤษดี้ ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า “ปฏิว้ติ หรือ? ถ้าจอมพล ป. ยังมีอำนาจอยู่ การปฏิว้ติจะไม่เกิดจากผมแน่…คน อย่างผมน่ะ ไม่ขอวัดรอยตีนจอมพล ะIntegrated Circuit แป. หรอก”นับวันสมาชิก ส.ส.ของพรรครัฐบาลจอมพล ป. แตกแยกถันอย่าง หนัก วันที่ £ ถันยายน ๒£๐๐ สฤษดิ้ยื่นใบลาออกจากพรรคเสรีมนังค ศิลา ไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อ “พรรคสหภูมิ”จอมพล ป. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ใครแตกแยกอย่างไรก็ช่างเขา แต่ ขอให้คณะรัฐประหารเป็นหลักอยู่ก็แล้วถัน…ใครจะยับยั้งเขาได้ผมไม่ทราบ แต่สำหรับผมนั้น ยับยั้งเขาไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นความปรารถนาของ เขาเช่นนั้น”ถึงวันที่ ๑๓ ถันยายน ๒£๐๐ จอมพลสฤษดิ้ ธนะรัชต์ ซึ่งเหลือ ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ลังระดมขุนพลต่างๆ เตรียมพร้อม ทาง ด้าน พล.ต.อ.เผ่า ติดตามระยะไกล ศรียานนท์ ก็ระดมนายตำรวจอัศวินเตรียมพร้อมที่วัง ปารุสกวันเช่นถันวันที่ ๑£ ถันยายน คณะนายทหารกองท์พบกซึ่งมีจอมพลสฤษดิ้ ยื่นหนังสือบังคับให้รัฐบาลลาออก แต่ได้รับการปฏิเสธ จอมพล ป. ติดต่อ กับจอมพลสฤษดิ้ขอพบปะเป็นการส่วนตัวจอมพลสฤษดี้ไม่ยอม1ไปคนเดียว แต่ขอไปทั้งคณะ…จอมพล ป.ตกลง

เครื่องดักฟัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s