นักสืบสามารถแทรกซึมได้กับทุกองค์กร

ไม่ทันเวลา การรบกับญี่ปุนก็ทำไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถจะขนกำลังมา ช่วยเราทำการรบกับญี่ปุนได้เหตุผลที่กล่าวมานี้ ทำให้ผมต้องเร่งงานเป็นการใหญ่ เสียเท่าใด ก็เสียไป เพราะเห็นเป็นงานที่จะต้องกู้ชาติโดยแท้ พวกเราจะต้องทำงาน กันด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหัสบ้าง ดักฟังในกระเป๋า แตกถึงคราวแล้วที่จะต้อง เสียสละกันครั้งนี้เพื่อชาติและบ้านเมืองของเรา เราจะยอมให้งานนี้หยุด กลางคันไม่ได้เป็นอันขาดในเมื่อได้ลงมือทำงานไปตามแผนการนี้ไปบ้าง แล้ว เพราะถ้าญี่ปุนรู้เรื่องเข้าก็จะปลดอาวุธและยึดประเทศไทยทันที ใน เวลาเดียวกันผมก็ได้ลังให้ทหารเตรียมรบจัดกำลังเข้าประจำแนว ถ้าญี่ปุน คิดจะปลดและยึดประเทศไทยในวันใด วันนั้นเป็นวันที่ชาติไทยเริ่มกระทำ การกู้ชาติ และทำการขับไล่ณี่ปุนทันที และในขณะนั้นพวกเราก็พร้อมแล้ว จะทำการได้ทุกแห่งผลจากการเกณฑ์แรงงานไปทำงานที่เพชรบูรณ์นั้นเอง เราก็ไม่ต้อง จัดไปทำใน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับกรุงเทพฯ หาดใหญ่งานใต้ให้สำแจตามคำขอของญี่ปุน ซึ่งผม ได้เล่ามาแล้วในข้อ ๑๒ จนทำให้ญี่ปุนไม่สามารถส่งกำลังไปช่วยตีอินเดีย ได้สำเร็จ ถ้าจะพิจารณากันให้ลึกซึ้งแล้ว ก็นับว่าการพ่ายแพ้ของญี่ปุนที่ มุนีปุระในแคว้นอัสลัมอินเดียนั้นก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่ญี่ปุนไม่ สามารถล่งกำลังจากสิงคโปร์ไปช่วยได้ทันกับเหตุการณ์ เพราะฝ่ายไทยได้ เกณฑ์เอาคนไปทำงานที่เพชรบูรณ์เสีย นับว่าเราได้ทำการขัดขวางญี่ปุนที่ ได้ขอให้ฝ่ายไทยสร้างถนนสายใต้เป็นผลสำเร็จด้วยกลอุบายดังที่เราตั้งใจ ไว้อีกอย่างหนึ่งอนึ่ง การสร้างฐานทัพที่เพชรบูรณ์ อำ๓องาว เครื่องจับผิด ลำปาง ซึ่งเป็นทางที่ผ่านทัพนี้เองได้ทำให้ญี่ปุนเป็นทีสงสัยเป็นอันมาก หาว่าผมไปสร้างอะไร ลึกสับ คิดรบกับเขาที่เพชรบูรณ์ถึงกับส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากโตเกียวให้ ขึ้นไปดูการก่อสร้างที่เพชรบูรณ์เป็นพิเศษ เมื่อณี่ปุนเกิดความสงสัยขึ้น เขา ก็คิดจะยึดพื้นที่รบของกองทัพที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสระบุรี ไปยึดภูเขา ดูทโดยด่วน เราได้ทำการยึดบริเวณภูเขาคูทโดยปลูกโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย ภายใน ๓ วัน ที่เราได้ทำไปดังนี้ญีปุนโกรธมาก และทราบต่อมาว่าณี่ปุนคิด จะเอาชนะเราในเรื่องนี้ โดยจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่หลังแนวรบของกองทัพที่ ๒ คือระหว่างลพบุรีกับสระบุรี ผมจึงได้เอาพระเข้าช่วย โดยจัดการประกาศ สร้างพุทธบุรีมณฑลในบริเวณนั้นทันที เครื่องติดตามราคาถูก  ในที่สุดญี่ปุนก็ไม่ได้พื้นที่นี้และได้ เลยไปอยู่ตามถนนสายปราจีนบุรี และที่นครนายก แต่ผมก็ได้คิดป้องกัน โดยสังให้กองพันทหารม้าที่ ๑ ไปอยู่แก่งคอย มีหน้าที่เข้าโจมตีญี่ปุนที่อยู่ ตอนปลายๆ ของถนนสายปราจีนบุรี และนครนายกเมื่อ’ได้ปฏินัติมาถึงแค่นี้ ผมก็ต้องลาออกเพื่อรักษาความศักดิ้สิทธิ้ ของลัทธิประชาธิปไตยไว้ และเพื่อให้รัฐธรรมนูญอยู่เป็นกฏหมายสูงสุด ของชาติตลอดไป ดีกว่าจะชี้แจงอย่างอื่น อันจะเป็นผลร้ายทำให้เราต้อง รบกับญี่ปุนก่อนเวลา’ไป เมื่อผมได้ลาออกแล้ว ก็ได้ทำการกสิกรรมและ เลี้ยงสัตว์มาจนทุกวันนี้

เครื่องติดตามในรถยนต์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s