การใช้เวลาว่างส่วนใหญ๋ทำให้เกิดประโยชน์

พระคุณ ทั้งบุญคุณแผ่นดิน’พระมหากษัตริย์ สร้างสมแต่คุณงามความดีแล้ว จะมีแต่คนรัก’ใคร่และ,นำพาความเจริญมาล่ครอบครัวและประเทศ’ชาติ เฉก เช่นม้าตัวนี้ที่ มีจิตใจที่มั่นคงจงรักภักดี ไม่ยอมแม้จะละทิ้งนายและถิ่นที่ มันเคยอยู่ไปไหนแม้ใครจะมาฉุดกระชากลากถูก็ตามนอกจากนี้ ครั้งหนึ่ง เครื่องดักฟังมือถือ  พระยาอนิรุทธเทวา ยังได้เคยเดินทางไปยังประเทศกัมพูซา ด้วยกิติ ศัพท์เลื่องลือที่หนาหูว่า ที่นั่นเป็นศูนย์รวมของสิ่ง ศักดิ้สิทธิ้ ที่ผ่านพิธีปลุกเลกลงอักขระคาถา ทำ พิธีจากหมอเขมรคนนั้นมาเป็นอย่างดี เพื่อเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อคุ้มครองภัยของคนใน บ้าน เนื่องจากอาณาบริเวณบ้านค่อนข้างกว้างใหญ่โดยท่านเลือก เครื่องรางของขลังที่เป็นรูปเทวดา ตุ๊กตาแบบโรมัน สัตว์ในนวนิยายปรัมปราของเขมรมาอีกหลายชิ้นซึ่งล้วนแต่ผ่านการปลุก เสกลงคาถาอาคมแล้วทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระยาอนิรุทธเทวา และ คนในครอบครัวเคารพหูชามาโดยตลอด ซึ่งไม่แปลกที่นอกเหนือจากรูปปัน ม้าพยศทองแดงรูปร่างเท่าขนาดจริงที่มีอิทธิฤทธึ๋ให้ใครต่อใครต่างขนหัวลุก แล้ว วันดีคืนดีคนในบ้านก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคน สัตว์ สิ่งของ เหล่านั้น เคลื่อนไหวได้ และส่งเสียงร้องในรูปแบบต่างๆคนดูแลบ้าน จะ ไปย้ายรูปปันม้าศักดิสิทธ แต่ม้ารูปปันตัว’นั้น ไม่อยากไป ไม่อยากออกจากที่นั้น จึงมีคนเห็นว่ามันวิ่งและร้องรอบ บ้านเกือบตลอดทั้งคืน และเมื่อผู้ใหญ่’ในร้ฐบาลทราบเรื่องก็’ไม่กล้า แตะต้องม้าตัวนี้อีกเลย” ยอมรับว่ามีสงเร้นลับ ซ่อนอยู่จริงในคฤหาสน์บ้านพิษณุโลกมี จำนวนมากที่เป็นหัวใจสำคัญของบ้าน และมีคนตั้งข้อลังเกตกันหนาหูว่า รูปปัน พระนารายณ์บรรทมสินธุองค์ขนาดใหญ่ นอนทอดยาวในอิริยาบถ ที่สบายๆ ซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่ทำจากลัมฤทธิ้ที่ดูงดงามอ่อนช้อย ดักฟังมือถือราคาถูก  เนื่องจาก ละเอียดอ่อน ละเมียดละไมประณีตวิจิตบรรจง ไม่สามารถหาที่ใดเทียบ แมือ’ได้แต่ในความอ่อนช้อยของงานศิลปะ นารายณ์บรรทมสินธฺแฝงเร้นไปด้วยความน่าเกรงขามในทีมีพลังอำนาจ ดึงจุดสนใจมารวมไว้ทีรูปปันองค์นี ทีเดียวซึ่งเป็นจุดเด่นของบ้าน ที่สำคัญนารายณ์บรรทมสินธุยังเป็นตรา สัญลักษณ์พระราชทานประจำตระหูล ที่ล้นเกล้ารัชกาลที, 6 ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้พระยาอนิรุทธเทวา เมื่อครั้งทรงปลูกบ้าน ให้ แต่ได้ใช้พระนารายณ์บรรทมสินธุเป็น ซื่อบ้านคือบ้านบรรทมสินธุ ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากปฏิมากรรมชิ้นเอกนี้โดยให้ประดิษฐาน รูปปันพระนารายณ์บรรทมสินธุไว้ที่บริเวณกลาง อ่าง‘นาพุหน้าบ้าน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคล เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ ผู้เป็นเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ที่ผ่านมา พระยาอนิรุทธเทวาและคุณหญิง ภรรยา ตลอดจนคนงานก็ต่างกราบไหว้หูชาเป็นประจำ ซึ่งที่มาของพระ นารายณ์บรรทมสินธุ้ ดักฟังจิ๋ว  เป็นสิ่งคักดิ้สิทธึ่นกายมหายาน ได้อัญเชิญมาจาก ประเทศกัมพูชาเซ่นเดียวกับม้าทองแดงและรูปปันตัวอื่นๆส่วนหนึ่งที่บ้านหลังนี้ ที่คนเข้ามาแล้วต้องเผ่นแน่บ เข้ามาแตะไม่ได้ เป็นเพราะนารายณ์องค์นี้นั่นเอง ว่ากันว่าคักดี่สทธึ๋มาก คนงานในบ้าน บนบานขออะไรก็ได้ ทำให้มีพวงมาลัยหมากพลู ถวายแก้บนเป็นจำนวน มาก ที่สำคัญองค์นารายณ์ เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นผู้ที่มี

เครื่องติดตามตัวบุคคล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s