หลักการและวิธีการทำงานของเครื่องนักสืบ

ทำไม่ดีก็ติเตียนไม่เพียงแต่คำชมเท่านั้นที่ควรจะออกจากปากของเรา เพราะ หากลูกน้องทำไม่ดีเราก็ควรจะว่ากล่าวเหมือนกัน แต่ก็เช่นเดียวกับคำ  จีพีเอสไร้สาย ชม ที่ควรจะเป็นคำว่ากล่าวที่สมเหตุสมผล ไมใช่ใส่อารมณ์ในบางครั้งที่ลูกน้องทำงานพลาด แน่นอนล่ะว่าเราจะต้องรู้สึก หงุดหงิดใจ แต่เราอย่าลืมว่าทุกคนก็มีข้อผิดพลาดกันได้ หากว่าเรา เข้าใจในจุดนี้ เราก็สามารถลดความเกรี้ยวกราดของอารมณ์ได้ และ เทคนิคของการติเตียนนั้นก็ควรจะเรียกเขามาตำหนิกันเป็นการส่วนตัว ไม่ว่ากล่าวหรือว่าติเตียนต่อหน้าคนอื่นๆ เพราะจะทำให้เขาเหมือนกับ ถูกประจาน แน่นอนว่าคงจะไม่มืใครชอบการถูกประจานเป็นแนเมื่อทำผิดก็ควรให้แก้ไขมีหลายๆ คน เมื่อลูกน้องทำพลาดในเรื่องนั้นๆ แล้ว ก็ เปลี่ยนคนให้ทำ หรือตำหนิแล้วก็ใหหยุดทำงานชิ้นนั้นไป เพราะคิดว่า เขาไม่มีความสามารถในการทำงานตรงนั้น แต่ทางออกที่ดีกว่าในระยะ ยาวก็คือ การมอบหมายงานชิ้นที่เขาทำพลาด หรือมอบหมายงานที่ เขาทำพลาดให้เขาทำต่อไปสาเหตุที่ให้ทำเช่นนั้นก็เพราะ หากว่าเราไปดึงงานออกจากมือ ของเขา จะทำให้เขาขาดความมั่นใจ และคิดว่าเขาทำเช่นนั้นไม่ได้ แต่ หากว่าเรามอบหมายงานให้เขาพยายามทำจนประสบความสำเร็จ โดยที่ เราคอยให้คำปรึกษาและช่วยดูแลไม่ให้เขาทำผิดพลาดชํ้าสอง เชื่อได้ เลยว่าเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็ย่อมจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น และพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนแกลูกน้องให้ทำงานเป็นทีมมีหลายคนนั้นสามารถทำงานคนเดียวได้เป็นอย่างดี แต่พอ ทำงานเป็นทีมแล้วไม่ได้เรื่องเลย แต่เรื่องการทำงานเป็นทีมนั้นสามารถ ฝึกกันได้ โดยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนนั่นเอง ดังนั้นในฐานะที่ เราเป็นเจ้าของกิจการ เป็นเจ้านาย เราจึงควรฝึกให้ลูกน้องการทำงาน กันเป็นทีม เพื่อฝึกฝนศักยภาพของลูกน้องนั่นเองแต่ละคนนั้นต่างก็มีความสามารถ และความรู้ที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงการมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้นการทำงาน เป็นทีม โดยผสมผสานกันเป็นอย่างดีนั้น จึงจะเป็นผลดีต่อการ ทำงานมากกว่านอกจากนี้การทำงานเป็นกลุ่มยังช่วยเพิ่มเติมความสามารถ ของแต่ละคนให้เพิ่มสูงขึ้น เพราะการทำงานโดยที่คนมีความสามารถที่ หลากหลาย แต่ละคนก็จะเพิ่มเติมเอาความรู้ ความสามารถจากเพื่อน ร่วมงาน หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เกิดการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานของเรา อุปกรณ์ติดรถ  นั่นเอง และที่สำคัญ การทำงานเป็นทีมจะช่วยทำให้มีมุมมองที่มากกว่า มองปัญหาได้ดีกว่า ลึกกว่า ทำให้ข้อผิดพลาดเกิดน้อยกว่าอีกด้วย ด้งนั้นหากว่าฝึกลูกน้องให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ก็จะเป็นการดีตัดอคติเกี่ยวกับลูกน้องเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่า เมื่อเราได้อยู่กับลูกน้องคน ใดคนหนึ่งหรือหลายๆ คน เราก็อดที่จะมีอคติทางบวกหรือทางลบ ไม่ ว่าจะเป็นความชอบหรือความไม่พอใจต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นอย่างมากทีเดียวเหตุที่บอกว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานก็ฃอแบ่งออกเป็น ติดตามตัว 2 กรณี ในกรณีแรกก็คือ อคติเพราะรัก หรือเป็นอคติทางบวก ถ้ามี มากไปจะทำให้เราเหมือนกับตาบอด เขาทำอะไรก็ไม่คิดว่าเป็นความ ผิดร้ายแรง และหากว่าเรามีลูกน้องคนอื่นๆ เขาก็จะรู้สึกว่าเราสำเอียง และไม่มืความสุขในการทำงานเท่าที่ควรกรณีที่สองนั้นเป็นการอคติในทางลบ อันนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าอคติ

เครื่องติดตามตัว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s