การสืบสวนต้องมีความพยายามในการพูดคุยสูง

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรค่อยๆ ชี้แนะ หรือผลักดันให้ลูกๆ ได้ เรียนรู้การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงบ้าง จากการชี้แนะของคุณพ่อคุณแม่บ้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพใน การตัดสินใจก่อนลงมือลงแรงกระทำสิ่งใดๆ  อุปกรณ์ดักฟังขนาดเล็ก ให้ประสบความสำเร็จ นั่นเองการที่คนเราจะเป็นผู้ที่มีหัวทางการค้านั้นมักขึ้นอยู่ กับแนวความคิด อุปนิสัย ความเคยชิน ที่เป็นคนช่างคิด ช่างทำ แต่หากลูกๆ ของคุณถูกบ่มเพาะให้มีนิสัยที่ อะไรอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโดยที่ไม่รู้จักการแยกแยะ แล้วล่ะก็ คง1ไม่ดีแน่ เพราะนิสัยแบบนั้นคืออาการเริ่มต้น ของคนงก ที่ใครๆ ก็ต่างเบือนหน้าหนีแต่พฤติกรรมฃองการเป็นคนที่มีหัวทางการค้าที่เราจะพูดถึง คือบุคคลที่ช่างคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา และสามารถคิดหาลู่ทาง การสร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างเหมาะสม และมีเหตุมีผลนั่นเอง ซึ่ง แตกต่างจากพฤติกรรมของกลุ่มแรกโดยสิ้นเชิง การปลูกฝังทัศนคติ ทางการเงินที่ดี ในการเสริมสร้างรายได้นั้น อาจเริ่มต้นจากพฺ การที่คุณพ่อคุณแม่พยายามปลูกฝังให้ลูกๆ เป็นคนที่มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เด็กๆ เคยชินกับการคิดต่อยอดจากสิ่งที่มีหรือเป็นอยู่ คือ ไม่หยุดนิ่งในการคิดนั่นเองเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมบ่อยครั้งและกล้า แสดงออก ไม่อายที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ เสมอแน่นอนที่สุด ที่เด็กๆ ต้องรู้จักคุณค่าของเงินให้มากพอที, จะสนุกสนานกับการคิดหาวิธีการเพิ่มราย ดักฟังมือถือได้ให้กับตนเองคุณพ่อคุณแม่ควรให้โอกาสในการแสดงออกถึงแนวความ คิดของลูกบ่อยครั้งขึ้น ในครั้งแรกๆ อาจช่วยเริ่ม หรือช่วยเสริม แล้วจึง ผลักดันให้เด็กๆ ได้สานต่อสิ่งที่เขาวางแผนไว้ให้สำเร็จ เพื่อให้เขารู้สึก สนุก  และรู้สึกว่าสิ่งที่เขาไต้พยายามทำนั้นส่งผลดีต่อตัวเองสิ่งสำคัญคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความ มั่นใจในตัวเอง  ไม่อายที่จะเริ่มหาช่องทางสร้างรายได้ ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ ในอาชีพสุจริตตั้งแต่ยังเด็ก เพื่ออนาคตในการสร้างอาชีพที,เหมาะสมให้ แก่ตัวเด็กๆ เมื่อเติบโตขึ้นนั่นเองฟอนม่ฉลาถสอนลูกให้รวยช่องทางการสร้างรายได้มีมากมายนัก หากเรามีทัศนคติ และ มุมมองที่ดี ที่สร้างสรรค์ รายได้ก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็น ไม่ ว่าจะเป็นจากสิ่งของรอบตัวที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด แต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดมีประสิทธิภาพเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ มุมมองทางความคิด รวมถึงการกระทำของตัวเรานั่นเอง หรือกระทั่ง การ ดักฟังไร้สาย ปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยความคิดและแรงกาย เช่น หากสถานที่ เอื้ออำนวย เด็กๆ อาจขี่จักรยานเพื่อรับส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าในหมู่บ้าน ก่อนไปโรงเรียน เป็นต้น ทุกสิ่งอาจขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของสภาพ แวดล้อม และที่สำคัญ “ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ดีที่ส่งผลต่อการ กระทำของเด็กๆ เองทั้งสิ้น”

เครื่อติดตามตัว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s